Thursday, January 24, 2013

Према Енглезима - According to the English

 


Према Енглезима


По енглеској идеографији
У лагерима су страдали искључиво Јевреји
А историја Другог светског рата беше
Напредовање технологије
Хладни рат је изазвало непријатељство
А победило је слободно тржиште
Лудих крава и киселих краставаца
According to the English


By English ideography
In camps suffered exclusively Jews
And history of WWII was
Advancement of technology
Cold War was caused by animosity
And victory was owned by free market of
Mad cows and pickles