Wednesday, January 23, 2013

Песник песнику - Poet to Poet

 


Песник песнику


Песнике су сахранили песници
Храна за песнике, то су песници
Побеснели, полудели, подли
Poet to Poet


Poets were buried by poets
Food for poets, that are poets
Maddened, crazy, malicious