Sunday, January 13, 2013

Улога религије - Role of Religion

 


Улога религије


Док је госпођа љубила сина
Шеик је купио његовог оца
Лавови су прошетали вртом
А за пет минута проврио је чај
Скинула је доколенице и преврнула очима
У хладној соби од сребра
Где је доживела верски преображај
Шеик је захтевао новине и лулу
Нервни завршеци у кожи
Разгранати и црни, врпољили су се
Ватра је горела у позадини, у камину
И полако је постаjaло топлије
Открила се и помолила Богу
Role of Religion


While lady was kissing her son
Sheik bought his father
Lions strolled in the garden
And in five minutes tea boiled
She took off socks and rolled her eyes
In a cold room of silver
Where she experienced religious conversion
Sheik demanded papers and pipe
Nerve endings in skin
Ramose and black, fidgeted
Fire burnt in the background, in mantlepiece
And slowly it became warmer
She uncovered herself and prayed to God