Monday, January 14, 2013

Ђанго је кренуо на Хаваје - Django Goes Hawaii

 


Ђанго је кренуо на Хаваје


Ђанго Рајнхарт је кренуо за Хонолулу.
Певушио је мелодију страну сваком уху.
Знао је о чему треба да ћути, звиждукао је
неразумљиве ноте, коњ га је замрзео.
Нажуљао је дупе у седлу, од Канзаса
до Њу Орлеанса, и тек на обали
велике реке Мисисипи, схватио
да је избио на погрешну страну океана.
Шта је – ту је, решио је да се утабори
у мочвари.
Људи су зазирали од његовог присуства.
Све што је требало да уради
беше да им покаже да има петљу...
Препадну се кад зачују звук
кокота у ноћи. Али, воле да певају гласно.
После кратког времена, дојади му
музика из сиромашне четврти.
Врати се свом верном коњу
и поново зајаше. Радовао се јер је
оставио проклете ленчуге иза себе.
Пред њим се указаше непробојни
Кордиљери!
Мајку му, требало је да набавим
мапу, једио се на себе.
Покушавајући да избегне непроходну
пустињу, скретао је све више према југу.
Доспео је у Мексико и тамо га обрлате
да се запосли као шериф у пограничном
насељу Санта Круз.
Један сељак му у поверењу рече у чему је трик:
Револуција виси у ваздуху, а тебе ће да бесе!
Ђанго баци звезду у поток и збрише без
поздрава.
Препуштао се маштаријама док је споро али
сигурно напредовао.
Разговарао је с кактусима,
а орлове и ћукове је поздрављао шеширом.
У Пуеблу се одмарао пар дана. Били су
љубазни и дали су му да пије и једе.
Ови људи живе окружени океаном прашине,
а Хавајци су окружени водом.
Какав контраст! рефлектовао је у сенци
земунице.
Поставши, тако, за мрвицу мудрији,
крене с овчарима према Калифорнији,
да продају вуну.
Причали су му бајке о Обећаној земљи.
Није им веровао, знао је да лажу.
Добронамерни су
ови Индијанци, али непоуздани.
Спојили су се с колоном копача злата
који су хрлили према Сијерама.
Неки Енглез им је рекао да је пронашао
златну жилу у гудурама планина. Ђанго је
одмах видео у чему је превара.
Биће од њих добри копачи винограда!
Индијанце нико није дирао
јер су били добро наоружани и држали
су се скупа, као биволи пред лавовима.
Био је у праву. Рудари су замало закаснили
на поделу земље, а лукави Руси већ су били
засадили винограде.
Наишао је на Цигане-чергаре и питао их
за Хаваје.
Бољи ти је Мексико, рекоше му.
Шверц-комерц!
Ђанго реши да обиђе град, а сви га
с мржњом гледају. Због чега су такви?
пита се. Да ли је то због конкуренције?
Избије на обалу код Малибуа.
Група несрећних полицајаца
купала се у мору. Управо је ово
једна од оних добрих прилика,
досети се он и покраде их док су се прскали.
На оближњем имању је примао госте
Џек Лондон. Натуцајући руски, Ђанго га
упита за савет: Мексико или Хаваји?
Мексико је свакако занимљивији,
јер је у току револуција Запатиста. Али
и Хаваји имају својих чари, лукаво му је
одговорио Џек.
Ја имам овај сан, објасни му Ђанго:
На Хавајима постоји вулкан, који се
зове Попокатепетл...
То је у Мексику, пожури Џек да га исправи.
Ђанго није ни био свестан да је
у том тренутку измислио комикономику.
Јесте, Џек је видео света, али
Ђанго је боље познавао човекову душу.
Мене првенствено занима будућност
људског рода, признаде Џек.
Била је то толико непријатна истина да је Ђанго
покуњен напустио дом великог писца
и заноћио у оближњој шуми.
Ујутру је отишао у катастар и
купио неколико ари честара
који никоме није био потребан.
Када у Калифорнији избије револуција,
слутио је, требаће дрво за вешање.

Django Goes Hawaii


Django Reinhardt departed for Honolulu
whispering a tune strange to any ear.
He kept silent, and whistled jumbled notes,
so his horse began to hate him.
His ass was sore, riding from Kansas
to New Orleans, and only at the banks
of big river Mississippi, he realized
he had reached the wrong side of the ocean.
Whatever, he decided to camp in the swamp.
People shunned his presence.
What he needed was to show them he had guts...
They'd get scared from the sound of
cock in the night. But, they loved to sing loud,
true that is.
After a while, he had had enough
of music from the shanty neighborhood,
returned to his faithful horse
and rode again. He rejoiced for
leaving behind the damn lazy bums.
Before him loomed the impenetrable
Cordilleras!
Mother of mine, I should have bought that
map, he scolded himself.
Trying to avoid impassable
desert, he inclined towards the south.
He came to Mexico and there they
convinced him to become a sheriff in a border
town of Santa Cruz.
A peasant told him in confidence what was the
trick: Revolution hangs in the air,
and you they will hang!
Django drops the star into a creek and scrams
without a goodbye.
He indulged in daydreaming, while perseveringly
advancing.
He talked to cacti, and eagles,
and owls he greeted with his hat.
In Pueblo, rested a couple of days. They were
kind and gave him food and drink.
These people live surrounded with an ocean of dust,
and Hawaiians are surrounded with water.
What a contrast!
reflected he in the shade of a dugout.
Becoming eventually a bit wiser,
he journeyed with shepherds towards California,
to sell wool.
They told him fairy tales about the Promised
Land. He didn't believe a word,
knowing they lied.
Well intending are these Indians,
but very unreliable.
They'd joined with a column of gold miners
rushing towards the Sierras.
Some Englishman announced he had found a
lode of gold at the mountain range. Django
immediately saw through the fraud.
They'll make fine vineyard diggers!
No one bothered Indians
because they were well armed and kept
together, like buffaloes facing lions.
He was right. Miners were a bit too late
for land grab, and cunning Russians had
already raised vineyards.
Then he stumbled upon Gipsy nomads and
asked them about Hawaii.
Better is Mexico, they told him.
Illicit trade!
Django decides to look about the city, and everyone
looks at him with hatred. Why are they like this?
wondered he. Is it the competition?
He hit the coast at Malibu.
A group of miserable policemen
were swimming in the sea. This is exactly
one of the good opportunities,
realized he and looted their clothes
while they were sprinkling.
At the nearby estate, Jack London was
receiving guests. Stuttering in his weak Russian,
Django asked him for an advice:
Mexico or Hawaii?
Mexico is certainly more interesting,
because a revolution of Zapatistas
has just occurred.
But Hawaii, too, have some charm,
cunningly answered Jack.
I have this dream, explained Django.
On Hawaii, there is a volcano, which is
called Popocatepetl...
That is in Mexico, hurried Jack to correct him.
Django wasn't even aware that
he had just invented comiconomics.
Yes, Jack had seen the world, but
Django had better insight into the human soul.
I am primarily interested in the future of
humankind, confessed Jack to him.
That was such an unpleasant truth
that Django halfheartedly left the great writer's home
and spent the following night in the nearby woods.
In the morning, he went to cadastre and
bought a few acres of maquis,
which no one else desired.
When revolution breaks out in California,
anticipated he, there will be a demand
for hanging tree.