Thursday, January 24, 2013

А шта је келнер очекив'о? - And What did Waiter Expect?А шта је келнер очекив'о?


Скувао сам кедрова са Синаја
Испржио московске балеге
Насецкао Хадријанових лукаца
Смућкао Пизистрата у Велингтону
Германске шпагете у варанашком кечапу
Дојком рашких шарана надојио мурину
Рогове из Клиса о пекиншку кљукушу
Измрвио егнога у хајнца
И паштету од бројлера у Швапску кавурму
Набиштао Волфганга у Вишњића
А Крмчију натак'о на чачкалицу

And What did Waiter Expect?


I cooked ceders from Sinai
Fried Muscovite dung
Shredded Hadrian's leek
Jumbled Pisistratus into Wellington
Germanic spaghetti into Varanasi ketchup
Breastfed moray with carp's boobs
Horns from Klis upon Peking couscous
Crumbled eggnog into Heinz
And broiler pate into Schwaben hash
Deloused Wolfgang into Višnjić
And pricked Canon on toothpick