Saturday, January 12, 2013

Цена спаса - Price of Salvation

 


Цена спаса


Добио сам уверавање од Бога
Да Небеса више неће слати
Спаситеље
Обрадовао сам се
Убудуће, рекоше ми
Скупо ће вас коштати
Молитва
Price of Salvation


God assured me
Heavens will not send any more
Saviors
I rejoiced
In future, they told me
Prayer will cost you
Dearly