Wednesday, January 23, 2013

Србин звани Спартанац - Serb called Spartan

 


Србин звани Спартанац


Спартак беше Астрајонац српског рода
Што доказује да је читава Јонија добила
Назив по варварском кревељењу Јелена
Који су касније прешли Дрину и населили
Боснију, задржавши ту стару говорну ману.
Спартаку је коначно доакао други Србин –
Тајкун Марко из Личког краса, који је сурово
Десеткујући Римљане победио побуњене Словене.
Личанин је заробљене Србе вешао од Анцијума
Дуж Апијског пута све до Сирбијума и
Сирбидунума, а мошти Спартакове уграђене су у
Зидове Сења, одакле је, кажу, родом овај
Чувени римски Личанин.Serb called Spartan


Spartacus was Astraionian of Serbian origin
Which proves that whole Ionia got its
Name after barbaric mugging of Hellenes
Who later crossed river Drina and settled
Bosnia, retaining this ancient speech impediment.
Spartacus was finally put to end by another Serb –
Tycoon Marco from Lician karst, who cruelly, by
Decimating Romans, defeated the rebellious Slavs.
Licinius hanged captured Serbs, from Antium
Along the Appian Way all the way to Sirbium and
Sirbidunum, while Spartacus' relics he embedded
Into the walls of Senj, from where, it is so said,
This famous Roman Lician originates.