Sunday, August 8, 2010

Зомби - ZombiСтрах од зомбија

Је страх од побуњених

Робова

(који су, иначе, немоћни)
Fear from zombies

Is fear from insurgent

Slaves

(which are, however, impotent)