Saturday, August 7, 2010

Керинејска срнаКеринејска срна

(Херкулова филозофија - 3)


Вежба из логике

(требало је донети кожу срне

али нигде се не каже: одрану)