Monday, August 30, 2010

Можда - Maybe



Можда


Ако је случајно можда

Онда сигурно није

Можда



Maybe


If accidentally is maybe

Then certainly isn't

Maybe