Saturday, August 7, 2010

Еримантијски вепарЕримантијски вепар

(Херкулова филозофија - 4)


Прича уопште није о вепру

Већ о истребљењу

Пећинских људи

(технологијом)