Thursday, June 30, 2011

Giants Have Failed - Дивови су пропалиGiants Have Failed


They rode him dead on a donkey
To clinic morgue
His tongue split and eyes slit

Hereby I initiate you
And mark you
And now you will serve

In my case I swallowed rings
Which act had killed me
And, as night falls,
Silences merge

'tis incredible
To say the least
What I can hear I can walk
And I sat there empowered
Watched

Salt in your fingers' pores
White stain
This short night
With names lost

Дивови су пропали


Најахали га мртвог на магарцу
До клиничке мртвачнице
Располућеног језика и пресечених очију

Овим чином те иницирам
И означавам те
И одсада ћеш служити

У мом случају, прогутао сам прстење
Који чин ме и уби
И, док ноћ пада,
Тишине се мешају

Невероватно је
Најблаже речено
Што могу да чујем могу да ходам
И седео сам тамо моћан
Посматрао сам

Со у порама твојих прстију
Белу патину
Ову кратку ноћ
С изгубљеним именима