Thursday, June 30, 2011

Demise of Specialization - Пропаст специјализацијеDemise of Specialization

Music will starve owls
Who rely strictly on their
Sonic lobes
While lobsters and trilobites
Rely on their mice
Legs

Пропаст специјализације


Музика ће изгладнети сове
Које се ослањају стриктно на своје
Звучне режњеве
Док се јастози и трилобити
Ослањају на своје мишје
Ноге