Thursday, June 30, 2011

This is the Universe - Ово је УниверзумThis is the Universe


Sings the wave
Sperm-whales drum
Conundrum
And swirling goes on to
Depth
To feed grumpy squid
Who has no voice
Ово је Универзум


Пева талас
Уљешуре бубњају
Бубњаје
И вртложење се шири у
Дубину
Да нахрани џангризаву сипу
Која нема глас