Saturday, June 18, 2011

Devastating Cry - Повик уништењаDevastating Cry


What to do in the morning?
Well, I walk up this morning
I saw the shifting Sun
She said: I left my man for
Prozac!
He was done...

Hey, what you want to see
Instead of me?

Well, I walk up this morning
I sat in the Sun
Smoothing my gun
Повик уништења


Шта да се чини ујутру?
Па, пробудих се јутрос
Видех Сунце како се помера
Она рече: Оставих свог човека зарад
Прозака!
Готов беше...

Хеј, шта желиш да видиш
Уместо мене?

Па, пробудих се јутрос
Седох на сунце
Гладећи своју пуцу