Saturday, June 18, 2011

Everything is Language - Све је језикEverything is Language


All you feel
Scrambled into
Speech
Све је језик


Све што осећаш
Потрпано у
Говор