Wednesday, June 29, 2011

When You Sweep Fascism - Кад почистиш фашизамWhen You Sweep Fascism


When you step on fascism
It will curl swirl and beat
With its swollen crib
And the spread will clear
Their faces
Shaved like Versailles'
Tree
Sun rolls over black chests
Sun swallows honey bead
Into rivers of foam
And Morgenstern swings
Кад почистиш фашизам


Кад нагазиш фашизам
Увијаће се и ландарати
Својим набубрелим дубком
И намаз ће очистити
Њихова лица
Обријана као версајско
Дрво
Сунце се котрља преко црних груди
Сунце гута медене перле
У реке пене
А шестоперац љуља