Wednesday, June 29, 2011

Passion and Coconut - Страст и кокосов орах



Passion and Coconut


What is inside is hard to break
Because of what is outside





Страст и кокосов орах


Што је унутра тешко је сломити
Због оног споља