Thursday, June 30, 2011

Pure Intelligence - Чиста интелигенцијаPure Intelligence


Ask orangutan about it
For he can smell your glandular lies
And soft tissue soaked in fish oil
Intelligent beast will not opt
For non-smoking areas of city
Or book for bungalow
Чиста интелигенција


Питај о томе орангутана
Јер он ће нањушити твоје жлездане лажи
И меко ткиво уроњено у рибље уље
Интелигентна звер неће се определити
За непушачке области града
Нити резервисати бунгалов