Saturday, June 18, 2011

Massacre in S minor - Масакр у „ес“ молу
Massacre in S minor


Tires are rotating
Pervert's pride
Under sombre-made
shooters”, He thinks.
Spreads lamb-wax with
Butter-knife
Like “fixed” in
Cactus drink,
Over prairie...
There is a “slinger effect”:
God points His knuckle
At Dada-milk:
Follow my crowds of South
Africa!
(and) America!
Oh! My! Oh! Oh!
(he makes up his mind)
In Mato Grosso,
Cuiabá;
There is a whole new Festival
Where waist-buttons screech
And bobbles bobble

Масакр у „ес“ молу


Гуме се окрећу
Понос перверзњака
Под сеновитим наочарима марке
шутер“, Он размишља.
Размазује јагњећи восак
Ножићем за путер,
Приређен као у
Кактусовом напитку,
По прерији...
Постоји и „потезачки ефекат“:
Бог својим зглобом показује
На Дада-млеко:
Следи моје гомиле из Јужне
Африке!
(и) Америке!
Ох! Мој! Ох! Ох!
(одлучује се)
У Мато Гросо,
Кујабу;
Ту је потпуно нов Фестивал
Где пуцета на струковима шкрипе
А цуцице цуцају
На спиду