Thursday, June 23, 2011

A in O - А у ОA in O

I have been to Nirvana
Where there is Nothing
To withhold
А у О


Био сам у нирвани
Где нема ничег
Да се прикрива