Saturday, June 18, 2011

Is in Peach - Је у бресквиIs in Peach


God is in peach
Gnaws boar
But the bone is bitter
Је у брескви


Бог је у брескви
Глође је вепар
Али коштица је горка