Monday, June 20, 2011

The Brutish Like the Macabre - Брутанци воле сабласно


The Brutish Like the MacabreGod who created the world
Is responsible
And will be prosecuted

Брутанци воле сабласно


Бог који је створио свет
Је одговоран
И биће му суђено