Saturday, January 16, 2010

КОФЕР 2 (двадесет осми наставак)

6.

Као што је наше виђење детаља на даљину ограничено, слично томе је и наше сагледавање паралелног догађања у реалном времену – различите тачке гледишта су заправо субјективне. Управо та ограниченост и везаност за позицију нас и чини појединачним субјектима.“

Ово је опит,“ додајем. „Рецимо, да говорим о твом експерименту транспортера, с оваквог полазишта. Шта би значило премештање једног субјекта на другу локацију у простору – али неконвенционалним транспортним средствима? Тренутна релокација за разлику од путовања у времену и простору. Обично кретање је увек релативно у односу на нешто. А ви сте хтели да остварите кретање на начин апсолутног. То је неминовно парадокс у просторчасу.“

Не. Одвија се и у времену и у простору, као таласно кретање, само у веома кратком интервалу и уз потрошњу приличне количине енергије, коју треба некако произвести. Квантна физика ипак није метафизика. С твоје тачке гледишта, која је донекле слична нашој, експеримент није успео. Нешто друго се догодило. Извукли смо биће из велике дубине на површину и оно је ту остало. То „биће“ може лако да буде и чудовише.“

Објасни.“

Тамна сфера која је остала после експеримента је заправо неутрино. Који је, знаш, изузетно „мали“, маса му је веома мала, скоро ништавна. Али, недавно је откривено да запремина неутрина варира и она може да буде заиста огромна, величине читаве галаксије, или још већа. Шта то практично значи? С обзиром на његову масу и енергију, што је већа његова запремина то је већи вакуум који она обухвата. А вакуум има негативни енергетски потенцијал у односу на материју.“

И, та енергија вакуума је практично енергија неутрина?“ Упаднем.

Па, могло би се и то рећи, и, када је у питању манипулација таквим неутрином, свакако се мора рачунати на ту разлику у потенцијалу.“

Ви као да сте микрокосмос учинили да постане „макро“.“

Баш то. И то је парадокс о којем говорим. Мере виђења су се побркале, заправо пореметиле, или раздвојиле, како год.“

Што је немогуће, осим ако се субјект који мери – поделио надвоје...“

Па, да. Значи, последица експеримента је мешање паралелних димензија које имају исте или сличне особине, али је временски период на неки начин фиксиран и једна ситуација се понавља... То смо већ закључили. Експеримент је створио барем још једног „мене“, а највероватније безброј таквих истих.“

А црни неутрино је тачка пресека? У њему сте сви „ви“ један те исти, али излазиш из њега у свим могућим правцима.“

Можда, а можда и више од тога. Не знам. Сада треба то испитати.“

Уколико је то одувек било могуће, само изван наше свести, сада је барем постало „видљиво“.“

А та видљивост несвесног мења све. Као људска бића сада имамо на располагању још једну или више особина, више простора и времена, али смо као бебе које не знају за моћ ходања...“

Аха, требају нам тата и мама...“

Пре свега мама,“ радује се Азиза.

А можда и Бог, кажем сам себи. Опет...


(наставиће се)