Monday, October 11, 2010

Статусна економија
Добро плаћени робови

Презиру

Лоше плаћене робове