Saturday, October 30, 2010

Сублимација
На Монеовим сликама

Не постоје форме

Већ испарења