Tuesday, October 26, 2010

Како је настала филозофија?
Друштво је од уметности

украло“ то што она нема –

Озбиљност

Тако је настала филозофија...