Tuesday, October 12, 2010

Очекивано-Неочекивано




Кад очекиване реакције

Нема – то је позив на

Акцију



Кад очекиване акције

Нема – то је позив на

Реакцију



Неочекивано је доказ

Да је очекивано –

Неочекивано