Monday, October 11, 2010

Емоционална економија
Срећни робови

Мрзе

Несрећне робове