Saturday, October 9, 2010

Врабац крстари небом
Позваше га да присуствује

Али га успут

Поједоше