Saturday, October 23, 2010

Звезде
По ноћи на небу

Безброј је звезда

А дању – само једна