Tuesday, October 19, 2010

Питања и одговори
После дугог и темељног истраживања

Дошло се до закључка да у свемиру

Постоји много више питања него ли

Одговора