Friday, October 22, 2010

Истина је белоПоредак је цензура

А подсвесно је

Црно