Tuesday, October 12, 2010

Улаз-Излаз
Има много улаза у

Друштво али

Излаза – нема!