Wednesday, October 27, 2010

Срећа Сада




Срећно је оно Сада

Које се не сећа

Срећног Некад