Thursday, October 14, 2010

Црвени квантА способност ока је да у

Памтивеку види

Тренутак

Не и да га чува

Па због ока све побеже!

Исто је и с музиком...

Певач и гледач у мени

Тужни, грцају...

То што узму – враћају

У густо и тамно

Безобличје

Несвесног