Tuesday, June 22, 2010

Хаику
У оквиру сна

Тка се потка

Али рам се помера