Saturday, June 19, 2010

Бич је пао
Поклеко је дебељко

Придржо се

Кинуо

Срозо се у парку

Затетуро амаро

Поцепо колено

Нагазио пертлу

Заплако