Monday, June 21, 2010

Још увек је то догма
Која је досадна и

Некреативна

Па и ако је слика непокретна

Ипак се креће!

Из себе, покреће