Monday, June 21, 2010

Егзегеза
Али мајке су криве

Јер гледале би

Децу

У окриљу

Код мрава је обратно

Деца штите мајку

И њену производњу

Док, удари поплава

И сви се подаве!

Срећа је у лудилу

Али кратко траје

Сви су трезвени

И више но спонтани

Само ли ми падне шака

Тај

Који осмисли унутрашње

Органе

И њихове потребе:

Воду, ваздух и протеине

Мишљење и варење

А то је, наводно, Тај

По којем Је