Tuesday, June 22, 2010

Дрво живота
Сејачи знања

Затурише семе живота

А оно се искраде

За њима

Да им поквари

Род

Из једног у друго

Неухватљиво

Испарава

Затворило се у прстен

Усекло у прст

Као боја

И као бол

Као смрт

Која је име знања

А значи бесконачни

Пут