Friday, June 25, 2010

Математика
Као и сваки други језик:

Исказује глупости

И – лаже!