Saturday, June 12, 2010

Описна метафора
Неописива је лепота

Самољубивих

Самотњака