Friday, June 25, 2010

Синај-гора
Пасјалучи

Пред њим жбун

Купина на уснама