Monday, February 11, 2013

Замка свести - Trap of Consciousness

 


Замка свести


Пошто је схватио зло
Самосвести
И сваке друге свести
Напустио је свет и прешао у стање
Нирване
Налазио је себе поново и поново
Кад год би свест напустио било ко
Да је умишљао да јесте
Док би умишљао да је
Самосвестан
Trap of Consciousness


Since he realized the evil of
Self-consciousness
And any other consciousness
He left the world and moved into the state of
Nirvana
He would find himself over and over
Whenever consciousness would abandon anyone
Who imagined he was
While imagining that he is
Self-conscious