Monday, February 18, 2013

Крај - End

 


Крај


У улици Липа, Моритомо
плаче над радио-тишином,
електрофони су запалили град.
Бесмислено је!“, урличу људи,
Зар нема Бога у Космосу?“
Ја ћу корачати кроз вас“, одлучио је.
Тамо где је плазма прошла, нема крви.“
Радује се, јер је свемир препун
неразумних крвопија.
Нагарављене машине клонуле су у
кртичњак.
Испразнио се“, домунђавају се
док пролази кроз њих. „Пресушио.“
Рањени су и непокретни, али говоре.
Сабласт материје.
У мору су се подигле шкољке.
Сад је стварно крај“, говори док се
празни од облика.
Испустио је мастило“, каже један,
али неписмен. „Крије се“, додаје
други и клоне мртав.
Ето вам, па се тетовирајте“, последње су
његове речи.
End


In Linden street, Moritomo
cries over radio-silence,
electrophones had lit up the city.
It is pointless!”, bellow people,
Is there no God in cosmos?”
I will walk through you”, he decided.
Where plasma passes, there is no blood.”
He rejoices, because Space is full of
unreasonable bloodsuckers.
Sooty machines drooping into the
molehill.
He is emptied”, collude men
while he passes through them. “Dry.”
They are wounded and immobile, but do talk.
Specter of matter.
In sea the shellfish arose.
Now is really the end”, states he while
emptying from forms.
He has released ink”, says one,
who is illiterate. “He is hiding”, adds
another and drops dead.
Here you are, tattoo yourselves”, are his
last words.