Monday, February 11, 2013

Катана - Katana

 


Катана


Овог пута није био сам
Али вулкански дим је био непровидан
Радијациона болест је убијала ћелије
Имао је свега неколико минута
Требало је наћи решење
Међу изгорелим зидовима
Душе су се поздрављале
И разилазиле
Удах га је подигао и понео
Врелим бридом крила
Сабрао се последњи пут
И престао да осећа
Био је то прекид
Могао је отпочети поново
У било којем оку и души
Али једино је челик одговарао
Моритомовој поетици
И стиху
Из којег је одлазио без поздрава
Katana


This time he wasn't alone
But volcano smoke was opaque
Radiation disease was killing cells
He had only few minutes left
Solution had to be found
Among burnt walls
Souls were greeting each other
And parting
Aspiration lifted and carried him on
Blazing edge of wing
He collected himself for the last time
And stopped feeling
That was the cessation
He could have started again
In any eye and soul
But only steel suited
Moritomo's poetics
And verse
From which he was leaving without salute