Saturday, February 2, 2013

Мирно у пустиње - Peacefully to Deserts

 


Мирно у пустиње


Подигните машину из пустиње
Нека зачара својим врхом
Беле зенице
Болесних
Меким путем до утробе
Одакле млеко тече
У хладна уста деце
Дим из космоса полако
Капље
У алвеоле
И крв се меша са заласком
Нова тела, као корал
Хране ватру
Peacefully to Deserts


Lift up the engine from desert
Let its tip enchant
White pupils
Of the sick
By soft road to womb
Whence milk flows
Into cold children mouths
Smoke from cosmos slowly
Drips
Into alveoli
And blood merges with the setting
New bodies, like coral
Feed fire