Wednesday, August 13, 2014

не буди буквалан буди неписмен

 не буди буквалан буди неписмен
(будуће теме)

понекад видим црне људе
у белим колима терају их
изван коже
гневом белих пламенова