Tuesday, December 25, 2012

Постоје куће... - There are Houses...

 


Постоје куће...


Постоје куће
Постоје мрави
Около је угажено
Постоји комуникација осталима
Нећеш знати ко те је убио
Који мрав
Којим мравом
There are Houses...


There are houses
There are ants
Around is stomped
There is communication to others
You will not know who killed you
Which ant
By which ant